Jak se přihlásit?


Přihláška se dá stáhnout v sekci Ke stažení

Postup je následovný:
  • Stáhněte si přihlášku níže v dokumentech ke stažení
  • Vyplňte přihlášku (všechny údaje)
  • Sken vyplněné a podepsané přihlášky zašlete na e-mail: jarmed.006@seznam.cz
  • Uhraďte účastnický poplatek dle pokynů níže
  • Originál vyplněné přihlášky odevzdejte při předání dítěte při odjezdu na tábor

Uhrazení účastnického poplatku

Číslo účtu: 25 01 75 63 82 /2010
Variabilní symbol: bude přiděleno
Poznámka pro příjemce: jméno a přijmení dítěte
Částka: 5600,- Kč